Đội tuyển Việt Nam - Thông tin về U23, ĐTQG Việt Nam